BLOGGER TEMPLATES - TWITTER BACKGROUNDS

Sunday, November 1, 2009

TUGASAN KELAS

TUGASAN KELAS : KONSEP DAN MODEL KAJIAN TINDAKAN

Menurut Kemmis dan McTaggart (1988) - Kajian tindakan merupakan satu bentuk inkuiri refleksi kendiri yang dilakukan secara kolektif; dilakukan oleh peserta yang berada dalam sesuatu situasi sosial bagi tujuan meningkatkan kerasionalan dan keadilan amalan kemasyarakatan dan pendidikan mereka sendiri, disamping meningkatkan kefahaman mereka tentang amalan-amalan itu serta situasi di mana amalan itu dilakukan.

MODEL KAJIAN TINDAKAN

1) Model Kemmis & McTaggart (1988)2) Model Lewinian (1946)
3) Model Stringer (1999)
TUGASAN KELAS : MENGAPA KAJIAN TINDAKAN ADALAH PENTING BAGI GURU?

Antara 10 sebab kenapa guru perlu buat kajian :

1) Untuk memperbaiki teknik/kaedah pengajaran dan pembelajaran di sekolah.
2) Hasil kajian dapat menyumbangkan kepada sistem pendidikan dan memantapkan pendidikan
di negara kita.
3) Untuk mengenalpasti masalah sebenar yang dihadapi dalam proses P&P dan
menyelesaikannya.
4) Mencari kaedah terbaik (atau membuat perbandingan antara kaedah-kaedah) untuk
menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh guru.
5) Hasil kajian dapat dikongsikan bersama dengan guru-guru lain dan dijadikan sebagai sumber
rujukan.
6) Menjadikan kerjaya guru lebih bermakna atau menarik kerana guru juga merupakan pengkaji
(researcher).
7) Meningkatkan kualiti modal insan untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif.
8) Melibatkan guru dalam bidang pencarian ilmu/intelektual dan mengamalkan pembelajaran
sepanjang hayat.
9) Dapat menyumbang kepada pengisian modul untuk pembangunan profesionalisme guru.
10) Dapat mengkaji perubahan sikap pelajar.

0 comments: