BLOGGER TEMPLATES - TWITTER BACKGROUNDS

Thursday, December 10, 2009

Aktiviti 10 : Tugasan 1 : Buku

Berdasarkan buku yang anda baca, bincangkan tentang "Mengenal pasti masalah kajian tindakan"

Intipati utama bagi kajian tindakan yang dilaksanakan oleh guru merangkumi isu yang menjadi kepentingan seseorang guru itu. Guru akan melihat semula apakah nilai dan kepercayaan yang menjadi asas kepada pengajaran dan pembelajaran. Guru dapat melihat beberapa kemungkinan bidang fokus yang menarik perhatian mereka untuk dijadikan kajian.
Beberapa soalan yang dapat ditanyakan pada diri guru itu sendiri adalah seperti berikut:
1. Apakah isu penting berkaitan politik, sosial, dan ekonomi yang dapat dikaitkan dengan pengajaran di dalam bilik darjah?
2. Apakah keraguan yang ada pada diri anda sebagai seorang guru terhadap pengajaran dan pembelajaran?
3. Apakah proses-proses, isu-isu, dan dilema yang anda harapkan dapat anda fahami dengan lebih baik?
4. Apakah terdapat situasi-situasi di dalam kelas yang membuatkan anda tidak berpuas hati?
5. Adakah anda terfikirkan kemungkinan yang terjadi sekiranya sesetengah tingkah laku atau tindakan ditunjukkan di dalam kelas anda?
6. Apakah isu dan cabaran lain yang timbul secara peribadi semasa anda mengajar?
7. Apa yang anda ingin capai sebagai seorang guru?
8. Apakah kemahiran, pengetahuan dan kemantapan emosi yang perlu ada pada anda untuk menjadi seorang guru?

  1. Bentang buku (beberapa individu yang dipanggil secara rawak)
  2. Fokuskan bagaimana data dari pelbagai sumber dan teknik dianalisis.

0 comments: