BLOGGER TEMPLATES - TWITTER BACKGROUNDS

Thursday, December 10, 2009

Aktiviti 11 : Tugasan 2 : Jurnal

Berdasakan 3 jurnal, lihat :
a) Apa pernyataan masalah dalam kajian?
b) Bagaimana mereka melapor pernyataan masalah.

Supporting Academic Improvement among Eighth Graders at Risk for Retention: An Action Research Intervention

By : E. C. M. Mason (DePaul University), H. George McMahon (University of South Alabama)


Jurnal ini membincangkan tentang program intervensi untuk pelajar yang berisiko untuk kekal di tingkatan yang sama. Kenaikan pelajar dan pengekalan pelajar di tingkatan yang sama menjadi isu utama yang dibimbangkan oleh staff sekolah, dan guru menyatakan kekecewaan mereka dengan pelajar gred 8 yang menunjukkan tingkah laku yang kurang baik terhadap pelajaran seperti tugasan yang tidak dihantar, menghantar kerja yang tidak lengkap dan tabiat belajar yang tidak memberangsangkan.Teacher Misconceptions and Understanding of Cooperative Learning : An Intervention Study

By : Mary Koutselini (University of Cyprus, Nicosia, Cyprus)

Pengkaji menyedari betapa sukar untuk menggunakan pembelajaran kooperatif sebagai medium untuk mencapai matlamat serta objektif pengajaran mereka. Keengganan mereka menggunakan pembelajaran kooperatif dipengaruhi juga sikap negatif rakan sekerja yang lebih berpengalaman. Daripada perbincangan yang dijalankan mendedahkan bahawa guru-guru tidak menggunakan pembelajaran kooperatif kerana ia memakan masa dan tidak memberi kesan terhadap pembelajaran pelajar. Sikap negatif ini timbul daripada salah tanggapan bahawa pembelajaran kooperatif menyamai kerja kumpulan yang ringkas, di mana hanya sesetengah pelajar bekerja/bergerak secara aktif manakala yang lain hanya menghafal jawapan atau turut menerima pujian juga walaupun bersikap pasif.
PERCEPTIONS OF SATISFACTION AND DEEPER LEARNING IN AN ONLINE COURSE

By : Leah E. Wickersham (Texas A&M University), Patricia McGee (University of Texas)


Jurnal ini membincangkan sejauhmana prinsip pembelajaran secara mendalam (deeper learning principles) terbukti hadir dalam kursus yang dijalankan secara ‘online’ dengan menggunakan instrumen bancian ‘Distance Education Learning Environments Survey’. Kajian ini juga mengkaji sama ada pelajar berpuas hati atau tidak dengan kursus yang dijalankan secara ‘online’. Melalui pedagogi yang sesuai terdapat kemungkinan yang besar bahawa pelajar dapat terlibat secara aktif melalui interaksi dan komunikasi dalam pembinaan pengetahuan secara 'online', dan sekaligus merapatkan jurang dari segi pencapaian akademik antara kursus 'face-to-face' dan kursus secara 'online'.

  1. Bentang beberapa jurnal (beberapa individu akan dipanggil)
  2. Fokus kepada bagaimana data dari pelbagai sumber dan teknik dianalisis
0 comments: